Nghiên cứu cho vay tín chấp với nông nghiệp công nghệ cao

Thứ Năm, 1/6/2017
Phó thủ tướng cho biết Chính phủ đã có hành lang pháp lý để thực hiện phát triển NNCNC nhưng để tạo ra khung khổ thống nhất thì Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải ban hành quyết định của Thống đốc NHNN hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện. Phó thủ tướng yêu cầu NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí hoạt động để góp phần giảm lãi suất cho vay NNCNC từ 0,5 - 1,5% so với mặt bằng lãi suất cho vay. 
Bộ NN-PTNT được yêu cầu phối hợp với Bộ TN-MT và Bộ Tư pháp rà soát, hoàn thiện văn bản hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ cao; nhanh chóng thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất nông nghiệp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục giao dịch tài sản đảm bảo tại ngân hàng thương mại. Phó thủ tướng cũng giao NHNN nghiên cứu việc mở rộng phạm vi tài sản đảm bảo trong lĩnh vực vay vốn NNCNC thế chấp bằng phương án kinh doanh hiệu quả, tài sản hình thành qua quá trình đầu tư, hay cho vay tín chấp. Để hỗ trợ các ngân hàng, Bộ Tài chính sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp để ban hành trong thời gian sớm nhất, không thể trì hoãn thêm.
Copyright © 2016 LVTM - All rights reserved


Tính năng
& Giá chi tiết

3.8Tr
5.000.000 ₫

25%
Khuyến mãi

RSS
Nghiên cứu cho vay tín chấp với nông nghiệp công nghệ caoRating: 8 out of 10490.
Chọn màu giao diện